Am discutat cu Ilyés Miklós despre Platio, soluția inovativă propusă de startup-ul maghiar/ We talked to Ilyés Miklós about Platio, the Hungarian startup's innovative solution

Postat la 30.07.2017 de Mihaela ALECU in ȘTIRI, Externe, Interviuri

 Share

You can read the English version of the interview below.


Ilyés Miklós unul dintre fondatorii Platio, pavelele din plastic reciclat generatoare de energie reciclabilă, vorbeşte despre atuurile produsului, începuturile companiei şi planurile de viitor. 


Arhipedia: Înainte de toate, pentru cititorii noştri care nu au auzit niciodată de Platio, cum v-aţi descrie activitatea, compania şi produsul?

Ilyés Miklós: Suntem un startup specializat în materiale de construcţii eco-friendly. Produsul nostru principal este Platio, un pavaj, făcut din plastic reciclat, care generează energie electrică. 


     

A: Cum a început Platio? Cum v-a venit idea şi cum aţi vansat de la concept la dezvoltarea propriu-zisă?

IM: Am început să lucrăm împreună cu doi ani şi jumătate în urmă ca un grup de prieteni şi am înfiinţat compania în ianuarie 2016. Intenţia de la care am pornit a fost aceea de a face lumea un pic mai sustenabilă. Am participat în programe de mentorat şi am reuşit să creăm prototipuri cu care să lucrăm şi să atragem investitori.


A: Având în vedere obiectivele sale şi natura inovativă, Platio pare să întrunească toate condiţiile pentru a deveni un proiect de succes. Totuşi, este de presupus că au fost ceva piedici pe drum. Aţi putea să daţi ca exemplu câteva dintre cele mai notabile?

IM: Pentru un startup finanţarea este întotdeauna esenţială, poate fi o chestiune de succes sau eşec. De asemenea, să înveţi să manageriezi o companie care se dezvoltă rapid este întotdeauna dificil. Pentru noi acestea au fost probabil cele mai importante piedici, având în vedere că toţi membrii fondatori sunt, ca profil, ingineri.    


A: Ce i-aţi sfătui pe noii antreprenori din domeniu folosindu-vă de lecţiile pe care le-aţi învăţat ca startup?

IM: Le-aş sugera să îşi formeze o echipă diversificată de experţi, să creeze un business plan bun şi să îşi cunoască clienţii.


A: Care aţi spune că este cel mai important mesaj susţinut de Platio în ceea ce priveşte consumul de energie?

IM: Credem în descentralizarea consumului de energie, dat fiind că reţelele electrice sunt supraîncărcate şi că utilităţile publice au ajuns să ocupe spaţiul care ar putea fi destinat copacilor în oraşe.A: Care sunt cele mai bune caracteristici ale Platio, ce anume face ca produsul să fie deosebit? Care sunt aspectele pe care le aveţi în vedere pentru a fi îmbunătăţite? Există limitări în ceea ce priveşte destinaţia pe care o vizează (ex. din punct de vedere al vremii, al impactului etc.)?

IM: produsul nostru este parţial făcut din materiale reciclate şi face posibilă crearea de energie regenerabilă pe suprafeţe unde această opţiune nu era disponibilă până acum. Produsul e creat astfel încât să reziste deopotrivă la condiţii de vreme rea şi la impact, cu toate astea, acestea sunt zone în care trebuie să se lucreze la dezvoltare continuă pentru a-l face şi mai rezistent. Pentru moment ne concentrăm pe stocarea energiei în elementele componente astfel încât să nu fie nevoie de baterii suplimentare.


A: Platio a implementat deja proiecte în Ungaria, Suedia şi Kazakstan şi a fost prezentat în expoziţii din Spania şi Germania. Este o piaţă anume pe care o percepeţi ca fiind în mod particular sensibilă la soluţiile pe care le propuneţi? Care credeţi că este motivul?

IM: S-au arătat deosebit de interesaţi cei din Europa de Vest şi din Orientul Apropiat. Ambele zone sunt foarte interesate de energia regenerabilă şi de sustenabilitate. 


A: Cât de bine primit a fost Platio în UE? Sunt şi proiecte discutate pentru România?

IM: Din fericire Platio a fost bine primit în UE, dar din păcate nu avem proiecte discutate pentru România. Sperăm să putem implementa curând un proiect şi acolo.  


A: Este Platio disponibil şi pentru consumatori privaţi? Şi dacă nu, aveţi în plan să oferiţi produsul şi publicului larg? 

IM: Anul ăsta ne ocupăm de o serie de aşa-numite proiecte-pilot. Asta însemnând că mergem şi vizităm şi monitorizăm fiecare proiect, aşa că nu vindem încă Platio pentru consumatori privaţi. Plănuim însă ca pentru 2018 să îl facem disponibil şi pentru aceştia. 


A: Platio pare să fie un proiect care evoluează rapid. S-a spus că unul dintre proiectele potenţiale ale Platio ar fi info-pavajele holografice. În prezent cât de departe e Platio de realizarea acestei inovaţii?

IM: Aceste experimente sunt pe masa de lucru acum, aş spune că suntem la 2-3 ani distanţă de crearea unui produs care să folosească astfel de tehnologii.

 


A: Care este în prezent cel mai ambiţios proiect al Platio?

IM: Experimentăm cu încărcătoare wireless (QI) pentru maşini care să fie alimentate de pavelele Platio. 


A: Cum vedeţi viitorul Platio? Care sunt principalele obiective pentru anul viitor? Dar pentru următorii 10 ani?

IM: Anul viitor vrem să ne extindem producţia şi să facem Platio accesibil pentru o gamă mai largă de utilizatori. Lucrăm în continuu la noi posibile inovaţii, ne-ar plăcea să continuăm pe această linie şi să le punem pe piaţă atunci când sunt gata.

  

A: Care este cea mai mare provocare pe care o întâmpinaţi cu compania şi produsul?

IM: Cea mai mare provocare la ora actuală este să punem bazele unei linii de producţie de mare capacitate. Este un proces foarte lung şi costisitor. 


Puteţi citi mai multe despre Platio pe site-ul companiei, aici, sau într-un alt articol publicat de Arhipedia, Trotuare din plastic reciclat, capabile să capteze energia solară.  


We talked to Ilyés Miklós about Platio, the Hungarian startup's innovative solution 


One of the founders of Platio, the energy generating paver solution made of recycled plastic, talks about the product’s features,the starting of the company and their plans for the future.   


Arhipedia: First of all, for our readers who might have never heard of Platio before, how would you describe your activity, the company and the product?  

Ilyés Miklós: We are a startup company specialized in eco-friendly building materials. Our main product is Platio, an energy generating paver solution, made of recycled plastic.


A: How did Platio start? How did you come up with the idea, and how did you move from the concept to the actual development?

IM: We started to work together two and a half year ago as a group of friends, and we started our company in January 2016. Our basic intention was to try to make our world a bit more sustainable. We participated in mentoring programs and succeeded to create working prototypes, and to get investors.


A: Given its objectives and innovative nature, Platio seems to have the premises for quickly becoming a successful project. However, assumably, there were some drawbacks you encountered along the way. Could you mention some of the most notable ones?

IM: For a startup company the funding is always crucial, it becomes a question of success or failure. Also learning to manage a rapidly growing company is always difficult. For us these were, probably, the biggest drawbacks, given that all the founding members have a background in engineering .


A: What would you advise new entrepreneurs in the field based on the lessons you have learned from your experience as a start-up?

IM: I would suggest for them to gather a diverse and expert team, to create a very good business plan and to get to know their customers.


A: What would you say is the most important message endorsed by Platio regarding energy consumption?

IM: We believe in decentralizing energy consumption given that the electric networks are overloaded and public utilities occupy the space that shoud be destined for trees in cities.


A: What are the best features of Platio, what makes your product great? And, which are the aspects you still consider for future improvement? Are there any limitations in terms of its targeted applicability (i.e. weather-wise, impact-wise etc.)?

IM: Our product is partially made of recycled materials and makes renewable power generation possible on surfaces on which it was never available before. Our product is designed to be resistant to both adverse weather conditions and impact, however these are areas where continuous development is required to make it even more resistant. Right now we are also focusing on the energy storage in the elements so that no additional batteries would be needed for our product.


A: Platio already implemented projects in Hungary, Sweeden and Kazakhstan and it was also presented in exhibitions presented in Spain and Germany. Is there a market you perceive as being most responsive to the solutions proposed by Platio? Why do you think that is?

IM: We have experienced serious interest from Western Europe and Near East. Both areas have serious interest in renewable energies and sustainability.


A: How well received was Platio in the EU? Are there any projects discussed for Romania?

IM: Luckily Platio was well-received in the EU, but unfortunately we do not have any project arranged in Romania yet. Hopefully we can implement a Platio project there soon.


A: Is Platio available for small independent users? If not, are you considering to offer them to the public?

IM: This year we are implementing so-called pilot projects. This means that we visit and monitor each project, thus we do not sell Platio for individual customers yet. From 2018 we are planning to make Platio available for the public.


A: Platio seems to be a rapidly evolving project. It was mentioned that one of Platio’s potential projects is holographic informative pavements. Currently how far away is Platio from this development?

IM: These experiments are on the “workshop table” right now, I would say we are 2-3 years from releasing a product using these technologies.


A: What is Platio’s currently most ambitious project?

IM: We are experimenting with wireless (QI) car chargers powered by the Platio pavers.


A: How do you see the future of Platio? What are the main objectives for the next year? What about for the next years?

IM: Next year we are going to expand our manufacturing and make Platio available for a wider range of customers. We are perpetually working on new possible innovations, we would like to continue this and release them whenever they are ready.


A: What is the greatest challenge for your business and product?

IM: The greatest challenge right now is to build up the large scale manufacturing capacity. It is a very lengthy and costly process.
Articol din domeniile

ȘTIRI Externe Interviuri

Mihaela ALECU

Mihaela are un doctorat în literatură română, un masterat în creative writing, a lucrat în şcoli, în redacţia unui ziar, într-un ONG şi într-o bancă, iar după atâtea schimbări de direcţie s-a convins că poţi avea succes în orice alegi să faci, dacă faci asta cu convingere şi implicare autentică.

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!