Legea Locuinței-aspecte sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor

Postat la 31.07.2017 de Adina POPESCU in ȘTIRI, Interne, Economie + administrație

 Share


Casa este probabil cel mai important bun material din viața unei persoane. Fie că vorbim de un apartament la bloc, cumpărat printr-un credit sau achitat integral, de o casă construită pe pământ, o garsonieră închiriată direct de la un proprietar sau de la stat, de o locuință de serviciu,orice persoană trebuie să trăiască într-un anumit spațiu. Și, vrea nu vrea, să respecte legislația țării în legătură cu bunul respectiv. De la taxe și impozite de la care nimeni nu se poate sustrage, până la respectarea unor anumite norme sociale sau a unor prevederi legislative în ceea ce privește cadastrul.

Important este să știm, cel puțin în plan general, care este legea în vigoare și ce prevedea ea, precum și care sunt obligațiile statului față de asigurarea unei locuințe pentru cetățeni.

Legea Locuinței cuprinde o serie de aspecte interesante, despre care e bine să aflați, pentru a vă cunoaște drepturile în caz de situații neprevăzute. Fiți fără grijă, legislația, chiar și cea română, este extrem de prudentă pentru o gamă largă de situații ce vizează locuința, de la aspectul ei social, până la cel economic, tehnic și juridic.

Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, a fost actualizată anul acesta cu o serie de completări și modificări.

Legea prevede că toate construcţiile de locuinţe se pot amplasa, după caz, pe terenuri aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral şi număr de carte funciară, în condiţiile legii.

Consiliile locale pot construi locuințe din bugetul propriu, exercitând controlul asupra preţului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în următoarea ordine de prioritate:

    a) tinerii căsătoriţi care, la data contractării locuinţei, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani;

    b) persoanele care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată;

    c) persoanele calificate din agricultură, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural;

    d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.

Clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenţi economici specializaţi, după caz.

  Obligaţiile celor care le administrează sunt, în principal, următoarele:

    a) gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;

    b) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;

    c) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun;

    d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autorităţile publice;

Printre modificările aduse Legii Locuinței în acest an, se numără câteva aspecte care vizează locuințele sociale, de necesitate și blocurile cu mai multe locuințe.

Locuințele sociale

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Nu vor putea beneficia de locuinţe sociale persoanele care:

    a) deţin în proprietate o locuinţă;

    b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;

    c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

    d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Locuinţele de necesitate

Locuinţele de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile pentru o anumită perioadă de timp.

Contractul de închiriere se încheie de către primarul localităţii sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor care le-au făcut nelocuibile.

Potrivit legii, orice locuință trebuie să aibă câteva dotări minime, necesare unui trai decent:

- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;

    - spaţiu pentru odihnă;

    - spaţiu pentru prepararea hranei;

    - grup sanitar;

    - acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere;

Clădirile cu mai multe locuințe, cum sunt blocurile cu apartamente sau garsoniere, trebuie să aibă prevăzute spații pentru:

-Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.

- Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere.

- Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie.

- Rampă de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.

Cel puțin legat de ultimul aspect, acela al spațiilor pe care clădirile cu mai multe locuințe trebuie să le aibă, câte blocuri cu rampe de acces pentru persoanele imobilizate în scaune cu rotile ați vazut? Pentru cei care locuiesc la bloc, ce spații menționate mai sus vă lipsesc?


Sursa imagine

 

 
Articol din domeniile

ȘTIRI Interne Economie + administrație

Adina POPESCU

Pasionată de lectură încă din școală, am descoperit cu placere pasiunea pentru scris și oraș, pentru explorări urbane și călatorit prin orașe străine. Tot așa a apărut și pasiunea pentru arhitectură și mediul construit, apoi pentru tehnici și tehnologii constructive.

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!