Plan de creștere a numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

Postat la 27.07.2017 de Adina POPESCU in ȘTIRI, Interne, Instalații + dotări

 Share


Potrivit legii numărul 372 din 2005, privind performanța energetică a clădirilor, clădirile noi pentru care recepția se va efectua începând cu anul 2020 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenționale va fi egal cu zero.

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero este clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, nivelul maximum admis al energiei primare din surse convenţionale se respectă în măsura în care investiţiile respective se justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata normală de funcţionare a clădirii.

Planul de creștere gândit de autorități pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero se referă în primul rând la schițarea unei noi clasificări energetice a clădirilor atât pentru cele noi, cât și pentru cele vechi.

În România, suprafaţa construită este de 493.000.000 m2 , 86% din aceasta fiind reprezentată de clădiri rezidenţiale. Din cele 8,1 milioane de unităţi locative, locuinţele unifamiliale sunt dominante, reprezentând 61% din acestea. Aproape 47,5% din totalul locuinţelor sunt situate în zonele rurale. În zonele rurale 95% din unităţile locative sunt locuinţe individuale (unifamiliale). În zonele urbane 72% din unităţile locative sunt situate în blocuri de locuinţe (care au în medie circa 40 de apartamente pe bloc).Peste 60% din blocurile de locuinţe au regim de înălţime P+4 etaje, iar 16% au P+10 etaje. România are un patrimoniu important de clădiri realizate, preponderent, în perioada 1960-1990, cu grad redus de izolare termică, consecinţă a faptului că, înainte de criza energetică din 1973, nu au existat reglementări privind protecţia termică a cădirilor şi a elementelor perimetrale de închidere şi care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite. Consumul de energie finală la aceste clădiri variază între 150 şi 400kWh/m2 pe an.

În cazul clădirilor nerezidenţiale consumul de energie finală variază între 120 şi 400 kWh/m2/an în funcţie de categoria clădirii (birouri, educaţie, cultură, sănatate, turism, comerţ, etc). La nivel naţional, consumul de energie în sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar (birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri nerezidenţiale) reprezintă împreună 45% din consumul total de energie.

În planul de scădere a consumul energetic al clădirilor, din surse tradiționale, se dorește creșterea gradului de utilizare a resurselor regenerabile.

Sursele regenerabile de energie sunt de două categorii, după cum urmează: 

-Surse care alimentează reţeaua de alimentare cu energie a localităţii· (hidraulice, solare, cogenerare de înaltă eficienţă, geotermală, eoliană etc.); 

-Surse la nivelul proprietăţii care include clădirea (solară termică, solară· electrică, pompe de căldură, eoliană, combustibil – peleţi, deşeuri agricole, pile de combustie etc.)

Clădirea de tip NZEB (Near Zero Energy Building)

Clădirea cu consum de energie aproape de zero este caracterizată de consum redus de energie provenită din surse fosile şi utilizează surse regenerabile de energie (nefosile), într-o proporţie stabilită prin procedura de definire a cerinţelor minime, în conformitate cu prevederile europene.

Dotarea clădirilor cu surse de energie regenerabile nefosile (amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în proprietatea clădirii) trebuie foarte atent analizată, în stadiul de proiect zonal urban, din punct de vedere al impactului asupra mediului natural, pe de o parte, şi din punct de vedere al eficienţei economice proprii clădirii, pe de altă parte. Studiul de soluţii va conţine analiza comparată a dotării cu surse proprii de energie cu racordarea la sisteme districtuale eficiente de furnizare a utilităţilor energetice. Se va ţine seama de principiile Dezvoltării Durabile care implică atât grade de libertate în ceea ce priveşte calitatea locuirii, cât şi minimizarea impactului asupra mediului natural.

Autoritățile își propun să crească numărul de clădiri cu consum de energie zero până în 2020. În ce măsură credeți că vor reuși? Aveți cunosțtințe care și-au construit case și folosesc surse regenerabile de energie?

 

Sursa imagineArticol din domeniile

ȘTIRI Interne Instalații + dotări

Adina POPESCU

Pasionată de lectură încă din școală, am descoperit cu placere pasiunea pentru scris și oraș, pentru explorări urbane și călatorit prin orașe străine. Tot așa a apărut și pasiunea pentru arhitectură și mediul construit, apoi pentru tehnici și tehnologii constructive.

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!