Impozit de 5 ori mai mare pentru clădiri şi terenuri neîntreţinute

Postat la 24.02.2017 de ADMIN in ȘTIRI, Interne, Arhitectură + urbanism

 Share

Regulamentul creat să stabilească o creştere a nivelului impozitului pentru clădirile neîntreţinute vrea să rezolve problema clădirilor aflate într-o stare avansată de degradare. Sectorul 2 al capitalei înregistrează un număr mare de astfel de clădiri şi primăria locală vrea să urgenteze atât stoparea degradării lor cât şi executarea unor lucrări de reabilitare controlată.


Regulamentul prevede ca impozitul să se majoreze cu 500% pentru clădirile neîngrijite. Altfel spus, proprietarii de clădiri neîntreţinute vor plăti din 2017 un impozit de 5 ori mai mare decât până acum. Sunt considerate clădiri neîngrijite, acelea care se află într-o stare avansată de deteriorare şi care afectează negativ imaginea urbană.


Scopul acestei măsuri este aşa cum arată Regulamentul să asigure gestionarea eficientă a patrimoniului construit, să crească nivelul de siguranţă al domeniului public, să transforme zona în una care să fie mai atractivă atât pentru turişti, cât şi pentru investitori şi, nu în ultimul rând, să dezvolte conştiinţa civică a proprietarilor de clădiri.

 

Care sunt etapele de la identificarea clădirilor “neîngrijite” până la majorarea impozitului


Clădirile vor fi clasificate drept “neîngrijite” prin verificări şi constatări pe teren realizate de reprezentanţii Poliţiei Locale a sectorului 2. Aceştia vor verifica imobilele ca urmare a sesizărilor făcute de cetăţeni, de instituţii abilitate (ex. Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia de Cultură etc.) sau ca urmare a autosesizărilor. Reprezentanţii Poliţiei vor întocmi o Notă tehnică pe care o vor înainta Direcţiei de Venituri Buget Local Sector 2 pentru a analiza fiecare caz în parte şi a propune un anumit nivel de majorare a impozitului.  


Propunerea Direcţiei de Venituri Buget Local Sector 2 va fi apoi prezentată spre aprobare Consiliului Local. Dacă propunerea este aprobată, impozitul mărit se va aplica tuturor proprietarilor din imobil începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor. Hotărârea Cosiliului Local de a majora impozitului va fi transmisă proprietarilor. Cu această ocazie proprietarii vor fi înştiinţaţi şi că au obligaţia să anunţe administraţia publică cu privire la măsurile de îmbunătăţire a stării clădirii pe care le-au luat. Dacă proprietarii nu se ocupă de remedierea clădirii sau nu anunţă administraţia publică privind lucrăririle făcute cu acest scop, impozitul majorat se va aplica şi în anii fiscali următori. Au termen pentru a comunica măsurile luate pentru îmbuntăţirea stării construcţiei până la data de 30 noiembrie.


Dacă proprietarii anunţă în timp util măsurile de remediere luate, starea tehnică a clădirii va fi din nou evaluată în teren. Se va întocmi apoi o Notă de constatare pe baza căreia se va stabili dacă majorarea va fi anulată sau va rămâne în vigoare. 

 

Care sunt principalele aspecte evaluate


Pentru a se stabili starea tehnică a unei construcţii s-a realizat o Notă tehnică de constatare a stării tehnice a imobilelor. În aceasta sunt specificate atât principalele elemente evaluate cât şi puncajul care se acordă în funcţie de starea acestora de degradare (fără degradări, degradări minore, degradări medii sau degradări majore). Sunt urmărite patru mari categorii de elemente: acoperiş, faţade, deficienţe vizibile din exterior şi împrejmuire. Sunt avute în vedere şi câteva subcategorii după cum urmează:


1. Acoperiş

1.1. Învelitoare

1.2. Cornişă- Streaşină - Atic

1.3. Jgheaburi, burlane şi elemente de tinichigerie


2. Faţade

2.1. Tencuială

2.2. Zugrăveală

2.3. Tâmplărie

2.4. Elemente decorative ale faţadei


3. Deficienţe vizibile din exterior

3.1. Şarpantă

3.2. Pereţi


4. Împrejmuire


Fiecare aspect e notat cu un anumit număr de puncte. Se calculează apoi punctajul procentual al clădirii - cât la sută din totalul posibil a obţinut. Se ţine aşadar cont şi de faptul că pot exista clădiri care să nu aibă toate categoriile de elemente descrise mai sus. Spre exemplu, pentru clădirile care nu sunt împrejmuite nu se va lua în calcul categoria “împrejmuire”.   

 

În funcţie de punctajul procentual obţinut de fiecare clădire, acestea vor fi clasificate în una dintre următoarele categorii:


0% - stare tehnică foarte bună  

0.1% - 6.0% - stare tehnică bună

6.1% - 25% - stare tehnică satifăcătoare

> 25% - stare tehnică nesatisfăcătoare


Sunt avute în vedere pentru supraimpozitare şi terenurile neîngrijite


După o analiză în teren, Consiliul Local al Sectorului 2 a observat că există pe raza acestuia şi numeroase terenuri într-o stare insalubră sau cu vegetaţie crescută în exces. La fel ca şi clădirile aflate în stare de degradare şi terenurile neîngrijite afectează negativ imaginea spaţiului urban. S-a considerat că există două cauze principale pentru existenţa acestor terenuri:


Aşadar pentru a rezolva această problemă s-a decis crearea unui cardu normativ care să îi oblige pe proprietari să acorde mai multă atenţie terenurilor pe care le deţin. Astfel proprietarii de terenuri sunt nevoiţi să intervină asupra terenurilor proprietate personală, altfel riscă să plătească un impozit majorat cu 500% pentru acestea.

  

Au fost definite o serie de criterii pentru a putea încadra terenurile în categoria celor neîngrijite. Acestea sunt:


La fel ca şi în cazul clădirilor neîngrijite, şi în cazul acestor terenuri Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor participa în procesul de identificare a terenurilor neîngrijite şi de stabilire a majorării de impozit care se va aplica pentru fiecare teren în parte. 


Cât de potrivite vi se par aceste măsuri? Credeţi că vor rezolva acestea problema zonelor neîngrijite sau chiar insalubre de pe raza Sectorului 2? Ar trebui să fie extinse măsurile de acest tip şi pentru alte sectoare sau localităţi?Articol din domeniile

ȘTIRI Interne Arhitectură + urbanism

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!