Termeni si condiții


1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR 


Bine aţi venit pe website-ul www.arhipedia.ro
Va rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website şi/sau a oricărei pagini a acestuia de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare nu accesaţi acest website. 

S.C. ARHIPEDIA S.R.L. având Codul Unic de Înregistrare 31173940, și Nr. de Ordine În Registrul Comerțului J40/1290/01.02.2013, denumită în cele ce urmează şi ARHIPEDIA , în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.arhipedia.ro denumit în continuare şi site-ul, website-ul sau portalul, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi. 

S.C. ARHIPEDIA S.R.L. este autorul portalului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icon-uri, fotografii, clipuri audio/video, şi aşa mai departe, sunt proprietatea ARHIPEDIA sau sunt licenţiate de ARHIPEDIA pentru a fi folosite. Accesul şi utilizarea portalului www.arhipedia.ro se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea portalului, logarea şi accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

2. ACCESUL


Accesul la materialele şi informaţiile publicate pe portal este gratuit pentru oricine dispune de o conexiune la internet, indiferent de dispozitivul de pe care accesează portalul. Portalul nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea pentru securitatea acestuia sau a conexiunii internet prin care utilizatorii şi/sau vizitatorii accesează portalul.

Scopul permis pentru utilizarea portalului este:
- pentru vizitatori: informarea şi documentarea personală asupra produselor, serviciilor, ştirilor, evenimentelor şi a tuturor celorlalte informaţii postate pe portal. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
- pentru utilizatori înregistraţi (cei care şi-au creat un cont de utilizator, identificat prin adresa de email şi parolă): aceştia pot să îşi creeze un cont gratuit sau premium pe portal pentru a îşi promova produsele şi/sau serviciile. Utilizatorilor le revine toată responsabilitatea legală pentru materialele încărcate pe portal, pentru informaţiile furnizate celorlalţi utilizatori şi/sau vizitatori şi pentru orice opinie exprimată în orice secţiune a portalului. Unele informaţii şi/sau servicii pot fi oferite de portal numai utilizatorilor. La data emiterii acestui document, înregistrarea utilizatorilor prin crearea unui cont personal este gratuită şi accesibilă oricărei persoane cu condiţia de a furniza datele de identificare solicitate în formularul de înregistrare (la creare cont). Minorilor le este interzisă crearea de conturi de utilizator.

ARHIPEDIA nu vinde produse şi/sau servicii către minori. Dacă sunteţi minor şi accesaţi portalul o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

3. DREPTURILE DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ 


S.C. ARHIPEDIA S.R.L. oferă acces la site-ul www.arhipedia.ro tuturor vizitatorilor şi utilizatorilor care au acces la o conexiune internet, şi îi autorizează să vizualizeze şi să consulte toate informaţiile existente pe portal doar în scopuri personale de informare, şi nu în scopuri comerciale. 

Dreptul de copyright pentru conţinutul acestui portal, integral şi/sau parţial, fotografiile, video-urile, textele, grafica, software-ul, logo-urile, şi orice alte materiale existente pe portal este deţinut de S.C. ARHIPEDIA S.R.L. şi/sau de partenerii săi. 

Excepție de la această regulă o face conținutul postat în zona de “Produse”, “Servicii”, “Media/Publicații”, “Media/Fotografii” și  "Info-Utile/Anunturi" (categoriile din linkurile de mai jos, cu toate subcategoriile lor):

http://arhipedia.ro/produse

http://arhipedia.ro/servicii

http://arhipedia.ro/medias/39

http://arhipedia.ro/medias/240

http://arhipedia.ro/anunturi

unde dreptul de autor îi revine posesorului contului respectiv in care materialul a fost postat. 

Conţinutul acestui portal, integral şi/sau parţial, fotografiile, video-urile, textele, grafica, software-ul, logo-urile, şi orice alte materiale nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris a S.C. ARHIPEDIA S.R.L. 

Toate aceste materiale sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. ARHIPEDIA S.R.L. și/sau a partenerilor săi, sau a posesorilor de cont în care conținutul a fost postat. 

Marca ARHIPEDIA este o marca înregistrată şi este deţinută de către S.C. ARHIPEDIA S.R.L.. inregistrata la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) sub numărul M2015/06718.  Domeniul www.arhipedia.ro este deţinut de către S.C. ARHIPEDIA S.R.L.

Reproducerea, copierea, vinderea, revinderea, multiplicarea, exploatarea sau folosirea într-un mod care încalcă legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor a informaţiilor şi materialelor publicate pe portal sau furnizate în cadrul serviciilor oferite de acesta implică răspunderea civilă sau penală. 
Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui ARHIPEDIA, în formă directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare,căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a ARHIPEDIA este interzisă şi se pedepseşte conform legii. 

ARHIPEDIA sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul portalului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau websituri. ARHIPEDIA nu garantează, nu este şi nu poate fi făcută responsabilă în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe acestea sau orice altă formă de conţinut şi informaţie. ARHIPEDIA nu va fi responsabilă şi/sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile şi/sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective. 

ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea sau utilizarea portalului în mod neautorizat şi de a solicita sancţionarea conform legii persoanele implicate în astfel de acţiuni neautorizate, mai ales dacă există indicii că acestea au ca scop distrugerea sau alterarea conţinutului sau a securităţii portalului şi / sau atacarea şi discreditarea portalului, a produselor şi/sau serviciilor oferite, sau a partenerilor săi. 

S.C. ARHIPEDIA S.R.L. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, va rugăm să adresaţi către portal o notificare care să cuprindă: 
- semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate; 
- o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate; 
- indicare a locaţiei pe site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate; 
- o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii; 
- o declaraţie pe proprie răspundere, semnată, conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele acestuia;
- adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră. 

Orice eventual litigiu în legătură cu portalul este de competenţa instanţelor de drept comun din România. 

4. REGULI DE UTILIZARE A PORTALULUI 


Utilizatorilor portalului www.arhipedia.ro le sunt strict interzise următoarele acţiuni: 
- postarea de produse utilizate (second-hand) în contul de utilizator este strict interzisă și duce la ștergerea acestora și/sau la blocarea/suspendarea/ștergerea contului de utilizator. Singurul loc unde sunt permise astfel de postări este rubrica Anunțuri
- postarea aceluiași produs sau serviciu de mai multe ori sau în categorii nepotrivite față de domeniul și subdomeniul din care acesta face parte este strict interzisă și duce la ștergerea acestora și/sau la blocarea/suspendarea/ștergerea contului de utilizator.
- efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea în alte scopuri decât cele de informare personală, a materialelor şi informaţiilor de orice natură existente pe portal, şamd; 
- revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe portal; 
- download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturile de utilizator; 
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul portalului, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate sau încercarea de a acţiona în acest scop; 
- utilizarea tehnicilor de tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor. 
- încercarea de a scana, sonda sau testa, fără autorizaţie, vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua ARHIPEDIA (sau a reţelei însăşi) şi accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice din reţeaua ARHIPEDIA ; 
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua ARHIPEDIA prin orice mijloace, cum ar fi dar fără a se rezuma la: atacarea serverelor prin “DOS” sau “flooding” 
- folosirea, fără acordul scris al ARHIPEDIA, a oricăror adrese de e-mail publicate pe sau prin intermediul portalului pentru distribuirea lor în liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spam”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate; 

Încălcarea uneia sau a mai multor reguli dintre cele enumerate mai sus atrage după sine răspunderea civilă şi/sau penală a persoanelor în cauză. S.C. ARHIPEDIA S.R.L. va investiga faptele care implică astfel de încălcări, cooperând cu autorităţile în vigoare pentru prevenirea, împiedicarea şi pedepsirea acestora. 

5. DISPONIBILITATEA SERVICIILOR OFERITE


ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui portal, cu sau fără o notificare prealabilă a vizitatorilor şi/sau a utilizatorilor portalului. 

ARHIPEDIA își rezervă dreptul de a modifica oricând oferta de servicii fară o notificare prealabilă. Modificarile nu afectează conturile premium active.

S.C. ARHIPEDIA S.R.L. nu este răspunzătoare faţă de vizitatori şi/sau utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile, temporar sau permanent, prin intermediul portalului. 
ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a portalului. Noile condiţii devin valabile în momentul publicării pe portal, fără că ARHIPEDIA să fie obligată să informeze personal fiecare utilizator de aceste schimbări. Va rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.


6. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE


Prin folosirea portalului www.arhipedia.ro, vizitatorii şi utilizatorii admit în mod implicit că înţeleg şi sunt de acord cu faptul că utilizarea portalului se face pe propria răspundere. ARHIPEDIA este absolvită în mod expres de orice responsabilitate exprimată direct sau indirect, indiferent de natura acesteia, inclusiv dar fără a se limita la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop ale produselor prezente pe portal. 

Site-ul este furnizat de către ARHIPEDIA pe o bază "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil", şi nu oferă vizitatorilor şi/sau utilizatorilor sau altor terţi nici o garanţie că: 
- materialele prezentate pe site nu conţin erori sau omisiuni; 
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; 
- site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la arhipedia.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător;
- rezultatele obţinute din folosirea informaţiilor publicate pe portal vor fi corecte sau că vor satisface nevoile persoanei care le-a folosit; 
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau a altor materiale cumpărate sau obţinute de utilizator în urma consultării portalului va satisface cerinţele acestuia parţial sau integral; 
- informaţiile vor îndeplini cerinţele şi nevoile utilizatorilor. 

Utilizatorul foloseşte portalul pe riscul propriu, şi este singura persoană responsabilă de eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site, daune cauzate calculatoarelor, laptopurilor, tabletelor, telefoanelor mobile și / sau a oricăror alte dispozitive mobile sau reţelelor de pe care accesează portalul sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi/sau utilizării de servicii oferite de ARHIPEDIA. 

S.C. ARHIPEDIA S.R.L. nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrieriilor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. 
Nici o recomandare făcută şi nici o altă informaţie furnizată, oral sau în scris, obţinută de la sau prin intermediul serviciilor oferite de ARHIPEDIA nu constituie o garanţie dacă nu este stipulată expres în prezentul document.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII 


S.C. ARHIPEDIA S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale sau speciale, inclusiv dar fără limitare la pagube privind pierderi de profit, pierderi de date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. ARHIPEDIA S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), care au rezultat din: 
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor publicate pe portal sau furnizate prin intermediul serviciilor oferite de acesta; 
- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra portalului sau asupra serviciilor oferite de acesta; 
- accesul neautorizat la datele de înregistrare ale utilizatorului sau deteriorarea acestora; 
- orice altă problemă legată de portalul ARHIPEDIA sau de serviciile sale. 
Dacă se consideră că un material publicat pe portal încalcă anumite drepturi ale unor terţe părţi, este necesară semnalarea acestei situaţii în scris, folosind formularul de contact al portalului și/sau adresa de email contact@arhipedia.ro. 

Pentru acele pagini ale portalului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului respectivelor opinii revine în întregime autorilor acestora. ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul de a nu face publice şi/sau de a bloca acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare, care au caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi / sau care promovează cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini şi/sau imaginii partenerilor sau a terţilor. 

Acest portal este oferit în această formă, fără alte garanţii. ARHIPEDIA nu este şi nu poate fi făcută răspunzătoare pentru inconvenienţe, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui portal sau ale conţinutului sau.


8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. ARHIPEDIA S.R.L., proprietarul portalului www.arhipedia.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Scopul colectării datelor este: de a vă oferi servicii de informare personalizate şi acces la unele facilităţi şi/sau informaţii disponibile pe www.arhipedia.ro. Datele se colectează prin intermediul formularelor de “CREARE CONT”, “ABONARE LA NEWSLETTER” sau alte formulare disponibile pe www.arhipedia.ro
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru: completarea acestor formulare şi, implicit, furnizarea datelor personale solicitate, este o operaţie pe care o realizaţi din propria iniţiativă şi dorinţă, nefiind obligatorie pentru accesarea informaţiilor de bază publicate pe portalul www.arhipedia.ro. Totuşi, anumite servicii şi facilităţi avansate sunt disponibile numai utilizatorilor care şi-au creat cont sau s-au abonat la newsletter. 
Refuzul dvs. determină: imposibilitatea de a accesa anumite servicii şi facilităţi avansate care sunt disponibile numai utilizatorilor care şi-au creat cont sau s-au abonat la newsletter. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. ARHIPEDIA S.R.L., parteneri ai S.C. ARHIPEDIA S.R.L.

Informaţiile colectate sunt destinate utilizării exclusiv în scopul declarat în prezentul document şi nu vor fi comunicate terţilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. ARHIPEDIA S.R.L. folosind meodele de contact puse la dispoziţie în zona de Contact de pe site, sau către adresa de email contact@arhipedia.ro. 
Datele dumneavoastră vor fi transferate în: nu vor fi transferate în străinătate. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Pentru o mai bună asigurare a serviciilor de informare şi/sau comunicare oferite de ARHIPEDIA, portalul utilizează o politică unitară de management al utilizatorilor. Accesarea unuia dintre serviciile care necesită furnizarea de informaţii personale conduce automat la crearea unui cont personal de utilizator, protejat prin parolă individuală. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare, abonare la newsletter, cerere de ofertă sau orice alte formulare on-line care utilizează datele Dvs. personale, sunteţi de acord că datele furnizate să fie înregistrate în baza de date a portalului şi să primiţi newslettere şi/sau informări electronice cu privire la serviciile, promoţiile, concursurile sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing ale portalului www.arhipedia.ro şi/sau ale partenerilor săi agreaţi. 

Utilizatorii portalului sunt răspunzători pentru asigurarea şi păstrarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul personal de acces pe portalul www.arhipedia.ro, cum ar fi numele de utilizator şi parolă şi sunt de acord să îşi asume intreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe portal cu contul şi parolă personală. Utilizatorul acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola unui alt utilizator pentru a-i accesa contul şi a beneficia de serviciile portalului în numele unui alt membru.

În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat ARHIPEDIA pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid o nouă parolă. 

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, ARHIPEDIA nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consectințele care pot apărea. 

La solicitarea scrisă a utilizatorului, ARHIPEDIA se obligă să corecteze, să actualizeze, să şteargă sau să transforme în date anonime şi să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. 

ARHIPEDIA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail asociată conturilor utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara situaţiei în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare. Adresa de email asociată contului poate fi aceeaşi cu cea furnizată ca modalitate de contact pentru vizitatori, publică. În acest caz responsabilitatea îi revine în întregime utilizatorului pentru orice inconvenienţe apărute din această cauză. 
ARHIPEDIA recomandă completarea în formularul de contact a unei adrese e-mail diferite de cea asociată contului. 
 _________________________________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbală" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbirii telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).


9. ALTE CLAUZE 


ARHIPEDIA nu răspunde de atacurile având ca scop furtul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor personale ale utilizatorilor. 


ARHIPEDIA își rezervă dreptul de a cere ulterior, post achiziție, clienților care cumpăra conturi premium (PLUS sau PRO așa cum apar pe site la adresa: http://arhipedia.ro/promovare ) să semneze un contract care conține în mod substanțial condițille agreate în aceste “Termeni și condiții”. Acest contract va fi trimis de ARHIPEDIA prin curier, în două exemplare originale, clientul având obligația de a returna către ARHIPEDIA un exemplar semnat și ștampilat în termen de 5 zile lucrătare de la data primirii.


ARHIPEDIA nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică, din proprie iniţiativă, date personale într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile portalului. 

Utilizatorii portalului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura portalului , respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale ARHIPEDIA sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonati o altă persoană sau entitate. ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă. 

ARHIPEDIA utilizează "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul interceptării de către terţe persoane. Dacă browser-ul utilizatorului este configurat să nu le accepte, anumite pagini ale portalului pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate. 

Facturile emise la achiziționarea conturilor premium sunt trimise prin email la adresa asociata contului de pe care se face comanda. Plațile sunt finale, sumele plătite nefiind rambursabile în nicio situație, indiferent de metoda de plată.

Pentru plățile cu card bancar, tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca ARHIPEDIA.


Pe portal pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate de astfel de pagini externe nu se află sub controlul ARHIPEDIA şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. 

Termenii şi condiţiile de utilizare menţionate mai sus se aplică şi pentru newsletterul periodic transmis prin email utilizatorilor înregistraţi. 

ARHIPEDIA îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare în momentul publicării. 

Va rugăm să accesaţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe site. 
Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul S.C. ARHIPEDIA S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul S.C. ARHIPEDIA S.R.L. 

Pentru orice nelămurire sau informaţii suplimentare în legătură cu prezentul document sau cu prevederile acestuia, vă rugăm să vă adresaţi în scris, prin posta la adresa: S.C. ARHIPEDIA S.R.L. Str. Zamfir Olaru; Nr.4; Bl.78; Sc.C; Et.1; Ap.88; Bucureşti, Sector 5 sau prin email la adresa: contact@arhipedia.ro (timp de răspuns max. 10 zile lucrătoare)


(actualizat la 25 noiembrie 2016) 

CREEAZĂ ACUM UN CONT ȘI BENEFICIEZI DE OPORTUNITĂȚILE OFERITE AFACERII TALE !